Vi trykker personliggjorte familieplakater hver tirsdag
– Bestil inden kl 18.00 om mandagen, og få din plakat med i trykken dagen efter (hvis ‘uden godkendelse’ er valgt)